|kalendar

 

 
 • Enisa Kajtazović, profesor engleskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Engleske posuđenice i prevedenice u oblasti muzike u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku», dana 19.06.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Anto Divković, dipl. krim., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: « Izvršenje kazne maloljetničkog zatvora u Federaciji Bosne i Hercegovine», dana 16.06.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Alma Avdić, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Manifestovanje delinkventnog ponašanja učenika osnovne škole», dana 15.06.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Abdulamer Abais, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Karakteristike vodozahvatnih objekata u funkciji vodosnabdijevanja općine Sanski Most“,  dana 08.06.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Muljaim Kaćka, dipl.def.-logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Artikulacijsko-fonološki poremećaji djece goranske bilingvalne sredine», dana 08.06.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Ismail Šenderović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Redizajn inserta turbopunjača“, dana 07.06.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Daliborka Divković, profesor hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Određivanje specijacije i biodostupnosti jedinjenja bakra u jezeru Modrac primjenom geohemijskih modela“,  dana 06.06.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Sali broj: 211 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Rešad Hajdarević, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Adaptivno podfrekventno rasterećenje elektroenergetskog sistema“, dana 04.06.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Asmir Softić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Usporedba i ocjena metoda proračuna betonske obloge tunela kružnog presjeka“,  dana 02.06.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Alen Zukić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj održavanja putne infrastrukture na vijek trajanja saobraćajnice“,  dana 02.06.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Zihreta Delić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razvoj odlagališta kompaktiranjem podloge na površinskim kopovima krekanskog ugljenog bazena“,  dana 02.06.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Asim Krtičić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Analiza komunikacijskih kanala i topologija senzorskih mreža za nadzor elektroenergetskih objekata“, dana 01.06.2012. godine sa početkom u 15,30 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Admir Botalić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Statička analiza vremenski promjenljivih harmonika u distributivnim mrežama“, dana 01.06.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Samra Gabeljić, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Razvoj marketing strategija preduzeća prehrambene industrije iz Bosne i Hercegovine u uslovima liberalizacije sopljne trgovine“,  dana 31.05.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Ervin Sućeska, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Specifičnosti istraživanja potreba i ponašanja klijenata baziranih na strategijama upravljanja odnosima sa klijentima“,  dana 26.05.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Amra Mujkić, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Restrukturiranje neperformansnih kreditnih plasmana u funkciji reduciranja kreditnih rizika banke“,  dana 23.05.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Erna Mandžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Inženjerskogeološke karakteristike padine ispod sela Lipovci kod izgradnje regionalne ceste R-437“,  dana 19.05.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Mersudin Hodžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Geotehničke laboratorijske metode uskalđene sa nacionalnim propisima i odredbama Eurocoda 7“,  dana 19.05.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Dedić dr Lejla, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Procjena intubacionih uvjeta i kvalitet oporavka u dječijoj anesteziji nakon inhalacionog uvoda sevofluranom i intravenskog uvoda Na-tiopentalom“,  dana 18.05.20012. godine sa početkom u 15,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Božo Stijepić, dipl. socijalni radnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Socijalni uzroci pojave maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona u periodu od 2004. do 2009. godine», dana 18.05.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Edin Alić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Vodna tijela podzemnih voda u slivu rijeke Drine“,  dana 18.05.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Amer Ćaro, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Učenička percepcija nastavnika u srednjoj školi», dana 15.05.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Renata Salihović, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Pedagoški problemi maloljetničkog prestupništva djece bez roditeljskog staranja», dana 15.05.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Altumbabić dr Hasan, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Značaj adenohoanalnog omjera i kliničkog skora u dijagnostici hipertrofije adenoidnih vegetacija“,  dana 11.05.2012. godine sa početkom u 15,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Jahić dr Rahima, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Prediktori terapijskog odgovora u oboljelih od influenzae A (H1N1) 2009“,  dana 30.04.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Zvorničanin dr Jasmin, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Učestalost i karakteristike astigmatizma rožnice u pacijenata predviđenih za operaciju katarakte“,  dana 27.04.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Alma Fazlović, profesor biologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Distribucija krvnih grupa ABO i Rh sistema na području Tuzlanskog kantona“, dana 27.04.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u Sali broj: 214 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Nermin Karahmetović, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Upravljanje kvalitetom paket usluga u funkciji povećanja zadovoljstva korisnika na tržištu telekomunikacija Bosne iHercegovine“,  dana 27.04.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Jasmina Muminović-Huremović, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Rješavanje diferentnih shema primjenom wavelet transformacije““, dana 26.04.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, u Sali broj: 203 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Majazudin Vehabović, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Evaluacija strateških performansi u funkciji unapređenja poslovanja komunalnih preduzeća“,  dana 26.04.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Sead Omerčević, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Evaluacija strateških performansi u funkciji unapređenja poslovanja komunalnih preduzeća“,  dana 25.04.2012. godine sa početkom u 16,00 sati, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Azra Zaimović, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Istraživanje mogućnosti recikliranja miješanog plastičnog otpada termičkim procesima“,  dana 21.04.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Suada Omić, prof. bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: Ženski likovi u krajiškim epskim pjesmama Parryeve zbirke“, dana 18.04.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Dino Bojadžija, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Fuzzy topologije, fuzzy prostori i primjene“, dana 12.04.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Sali broj: 203 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Nedžad Mujkanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razvoj fizičkog simulatora procesnog postrojenja i sistema njegove automatizacije“, dana 11.04.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Alić dr Enisa, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Dijagnostički i prognostički značaj anticitrulinskih antitijela u reumatoidnom artritisu“,  dana 06.04.2012. godine sa početkom u 17,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Edin Užičanin, prof.tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razlike u određenim antropološkim dimenzijama dječaka sportista i nesportista uzrasta 11-13 godina iz urbanih i ruralnih sredina“,  dana 06.04.2012. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Đozić dr Harun, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uticaj načina pripreme operativnog polja na pojavu postoperativnih infekcija nakon hernioplastike“,  dana 06.04.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Mujić Ibralić dr Alma, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Faktori rizika za nastanak neuroloških poremećaja u novorođenčadi“,  dana 05.04.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Mirza Tupajić, profesor hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj strukture neionskih tenzida na interakcije sa Ca (II) i Mg (II) ionima u vodenim otopinama“,  dana 29.03.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru broj 1 na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Sanja Hajdukov, dipl. ing. rud., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj univerzitetskih Business Start-up Centara na razvoj poduzetništva zemalja Zapadnog Balkana“,  dana 29.03.2012. godine sa početkom u 09,00 sati, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Selma Borić, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Odnos intrinzičke i ekstrinzičke religiozne orijentacije i altruizma kod adolescenata“,  dana 27.03.20012. godine sa početkom u 17,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Alisa Mahmutović, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Povezanost samopoštovanja i zadovoljstva životom sa nekim demografskim varijablama kod mladih“,  dana 27.03.20012. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Brigić Amela, doktor stomatologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Oralno zdravlje djece oboljele od astme“,  dana 23.03.20012. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Adnan Moranjkić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Komparacija metoda uklanjanja šuma“, dana 17.03.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Emir Hodžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Klizišta u naseljima općine Olovo“,  dana 17.03.2012.godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nino Džambić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Procedura iznalaženja optimalnog rješenja zaštite i sanacije kosine u stijeni“,  dana 16.03.2012.godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Jahić dr Maida, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “ Epidemiološke i kliničke karakteristike juvenilnog idiopatskog artritisa na području Tuzlanskog kantona“,  dana 15.03.20012. godine sa početkom u 15,00 sati, u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Midhat Subašić, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj inovacijskih aktivnosti na rast malih preduzeća u drvnoj i metalnoj industriji Federacije Bosne i Hercegovine“,  dana 14.03.2012. godine sa početkom u 09,00 sati, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Almira Bećirović, profesor historije i geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Funkcionalno-prostorna struktura grada Tuzle i njegovi ključni ekološki problemi“,  dana 05.03.2012.godine sa početkom u 13,00 sati, u Sali broj: 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Bilal Hodžić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Optimalizacija dispozicije konstrukcije skeletnih armiranobetonskih montažnih hala“,  dana 02.03.2012.godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Jasmina Mustačević, dipl. žurnalista, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Javna komunikacija nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini», dana 29.02.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Senad Žunić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Nove tehnologije u magnetskom levitacijskom prevozu“, dana 28.02.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Danijela Softić, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Elektronsko bankarstvo u funkciji unapređenja poslovanja banaka u Bosni i Hercegovini“,  dana 28.02.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Denis Turić, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj fiskalnog sistema na konkurentnost i makroekonomsku stabilnost bosanskohercegovačke privrede“,  dana 27.02.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Damir Alihodžić, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Korelacija između deklarisanog i stvarnog sadržaja vrste animalnih proteina u mesnim proizvodima na tržištu BiH“,  dana 25.02.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Rahmanović dr Emir, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Oporavak jetrene funkcije nakon hirurškog zbrinjavanja tupih i penetrantnih povreda jetre“,  dana 24.02.2012. godine sa početkom u 15,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Kusturica Selimović dr Amna, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Ergonomski faktori rizika u nastanku muskuloskeletnih poremećaja u zdravstvenih radnika“,  dana 24.02.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Nedžad Kukuruzović, dipl.inž.sig.i pom., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Model planiranja protivminskih akcija na nivou općine“,  dana 24.02.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Edin Buševac , dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Komparativna tehno-ekonomska analiza primjene toplotnih pumpi u Bosni i Hercegovini“, dana 20.02.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Almasa Babajić, profesor hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Istraživanje mogućnosti primjene sedimentnih nanosa iz jezera Modrac"“,  dana 08.02.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Sali br. 211 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Salmir Avdibašić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Konverzija energije vjetra i razvoj tehnologije vjetroelektrana“, dana 07.02.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Nijaz Delić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Upravljanje sigurnošću informacionog sistema implementiranog u projektu e-Inspekcije TK“, dana 06.02.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Odobašić dr Amer, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uloga načina fiksacije polipropilenske mreže u otvorenoj reparaciji preponskih kila“,  dana 03.02.2012. godine sa početkom u 16,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Nadia Hot, profesor biologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Procjena nutritivnih rizika i rizika upotrebe dodataka prehrani kod studentske populacije Univerziteta u Tuzli“,  dana 03.02.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Eldin Đerzić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Pokretanje EMP sa kliznokolutnim motorima velike snage kod višepogonskih tračnih transportera“, dana 03.02.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Esmir Mehanović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Topološka optimizacija proizvoda“, dana 03.02.2012. godine sa početkom u 10,00 sati, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Ljiljana Tadić, profesor bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Kulturalno pamćenje u prozi Ivana Lovrenovića (Putovanje Ivana Frane Jukića, Liber memorabilium i Sedam dana po Bosni)», dana 02.02.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Edin Djedović, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Suverenitet političkog naroda ili etno – kulturnih zajednica s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“,  dana 31.01.2012. godine sa početkom u 12,00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Adisa Josipović, dipl. žurnalista, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Upotreba novih medija u odnosima s javnostima političkih partija», dana 31.01.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Mersed Šljivić, profesor historije-geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Kulturne prilike na području sjeveroistočne Bosne u periodu 1974. do 1990.», dana 30.01.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Radoslav Miličević, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj vremena skladištenja na reološka svojstva različitih čokoladnih masa“,  dana 28.01.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nermin Mulaosmanović, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Lokus kontrole, atribucije i motiv postignuća kod adolescenata», dana 28.01.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Drago S. Sando, dr.vet.med., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kvalitet i zdravstvena ispravnost mesa puža u zavisnosti od porijekla“,  dana 28.01.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Elvira Mujkanović, dipl.defektolog-surdoaudiolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Učestalost i karakteristike nepoželjnih oblika ponašanja kod djece s intelektualnim teškoćama“,  dana 27.01.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Amer Karabegović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „SCADA sistemi kao alat reinženjeringa sistema daljinskog zagrijavanja“,  dana 27.01.2012. godine sa početkom u 11,00 sati, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 • Amra Abadžić, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Menadžment monitoringa i evaluacije strategije lokalnog razvoja“,  dana 27.01.2012. godine sa početkom u 9,00 sati, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Muaz Karabegović, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kanonički odnos morfološkog i motoričkog prostora i njihov uticaj na plovnost i start u plivanju“,  dana 26.01.2012. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Mujačić dr Vedad, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Kontrastom inducirana nefropatija nakon perkutane koronarne intervencije“,  dana 23.01.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Milana Sudarić, prof. hrvatskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Stavovi učitelja prema inkluziji djece s teškoćama“,  dana 23.01.2012. godine sa početkom u 13,00 sati, u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

     ARHIVA      2006       2007       2008       2009       2010          2011