|kalendar

   

Stipendije za studente dodiplomskog studija

Raspored predavanja za ak. 2011/12. g.

Raspored ispita  za ak. 2011/12. g.

Raspored apsolventskih ispita za ak.2011/12.g.

Ured za nastavu i studentska pitanja             

Studentski centar

Udruženje studenata Univerziteta u Tuzli

Udruženje studenata Žurnalistike

Udruženje studenata Tehnološkog fakulteta

Studentske službe

   
 
 
  • Z A K L J U Č A K O ISPITNIM ROKOVIMA ZA STUDENTE U STATUSU IMATRIKULANTA
    Zaključak je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.03.2012. god.