UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > ured za međuuniverzitetsku saradnju > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu saradnju

Tuzla, 20.09.2010. god.

 

Obavijest o programu mobilnosti u okviru Eramus – Mundus JOIN EU SEE projekta

 

Poštovani,

Obavještavmo sve zainteresovane nastavnike i studente Univerziteta u Tuzli da se 15. oktobra otvara novi poziv za apliciranje za boravak studenata i nastavnika Univerziteta u Tuzli na jednom od EU univerziteta koji su uključeni u ovaj projekta (Univerzitet u Grazu, Univerzitetu Brnu, Univerzitet u Mariboru, Univerzitet u Bologni, Univerzitet Latvia i dr.). Poziv je otvoren do 28. 11. 2010.

Više informacija možete naći na web stranici projekta http://www.joineusee.eu/ kao i u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli.

S poštovanjem,

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju