UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti za postdiplomski studij > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tel: 035 300 526
Tuzla, 15.02.2012. godine

 

Obavijest o programu stipendiranja "Best of South East” za akademsku 2012/13 godinu

 

 

Sparkasse bank je u saradnji sa Univerzitetom u Grazu pokrenula program stipendiranja "Best of South East” za akademsku 2012/13 godinu. Svrha programa je da pruži ciljnoj grupi internacionalno radno iskustvo i obuku, kao i dalje prilike u obrazovanju. Posebna prednost koju nudi program obuke odnosno stažiranja je da olakšava studentima ulazak u profesiju. Ciljna grupa su studenti I i II ciklusa pravnih i ekonomskih fakulteta iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Rok za prijavu je 09.03.2011. godine. Dodatne informacije se nalaze u priloženim dokumentima.

 


 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu