UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelni projekti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu saradnju
Tel: 035 300 528
Tuzla, 23.03.2011. godine

 

 

Stipendija Fondacije OWL za studente


Fondacija OWL iz pokrajine Nordrhein-Westfalen (SR Njemačka) u saradnji sa Univerzitetima Bielefeld i Paderborn, Visokom školom u Ostwestfalen-Lippeu i Stručnom visokom školom u Bielefeldu, od 2009. godine vodi programe stipendiranja za studente iz zemalja bivše Jugoslavije. Sve troškove stipendiranja studenata na fakultetima u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori koji žele steći fakultetsku diplomu na tamošnjim visokoškolskim ustanovama, snosi Ministarstvo za inovacije pokrajine Nordrhein-Westfalen.

Za više informacija pogledajte:

 

Ured za međunarodnu saradnju