|kalendar

 
 
 
Zaposlenici Univerziteta u Tuzli mogu zatražiti podršku putem e-mail adresa:
       
       
podrska.sisteminz@untz.ba

 

- Podrška zaposlenicima Univerziteta u Tuzli vezana za održavanje
  računarske opreme i softvera. Zahtjev za podršku treba da
  sadrži:
- ime i prezime korisnika, zvanje/radno mjesto,
- lokaciju sa brojem prostorije,
- kratak opis kvara odnosno problema,
- vrijeme u kojem je moguće izvršiti intervenciju uz prisustvo
  korisnika.

 
   
podrska.mrezadm@untz.ba

 

 

 

- Podrška zaposlenicima Univerziteta u Tuzli vezana za:
- serversku isporuku web sadržaja Univerziteta,
- probleme sa isporukom e-mail-a,
- kreiranje i izmjenu e-mail računa i šifre,
- saobraćaj javne infrastrukture i probleme u interakciji između
  objekata Univerziteta,
- probleme sa autentifikacijom i filtriranjem sadržaja,
- sivu listu.

 
   
podrska.stsluzba@untz.ba

 

 

-Podrška zaposlenicima Univerziteta u Tuzli vezana za
  funkcionisanje i korištenje softvera „Studentska služba“.