|kalendar

 

 

 

 

BUDUĆIM STUDENTIMA!!!

Posjetite stranicu "ŠTA I KAKO?" i pronađite sebe na jednom od fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli? 2012/2013

 


ŠTA I KAKO STUDIRATI?

DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - najava događaja

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 20.04.2011. god.

 

 

Literatura za pripremu prijemnih ispita za upis na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli

Testovi za prijemni ispit

 

Anketni list za buduće studente

Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?

Otvoreni Univerzitet 2012