|kalendar

Prvi rektor Univerziteta u Tuzli:
Prof. dr. Tihomil Marković, redovni član ANU BiH
(decembar, 1976. – august, 1981.)


 
Drugi rektor Univerziteta u Tuzli:
Prof. dr. Vojislav Magazinović (septembar,1981. – august, 1985.)

 
Treći rektor Univerziteta u Tuzli:
Prof. dr. Ibro Pašić (septembar, 1985. – decembar, 1988.)

 
Četvrti rektor Univerziteta u Tuzli:
Prof. dr. Sadik Latifagić (januar, 1989. – august, 2000.)

 

Peti vd rektor Univerziteta u Tuzli:
Prof. dr. Šefik Mulabegović (august, 2000. – oktobar, 2000.)


 
Šesti rektor Univerziteta u Tuzli:
Prof. dr. Izudin Kapetanović (novembar, 2000. – februar, 2006.)

 
Sedmi vd rektor Univerziteta u Tuzli:
Prof. dr. Džemo Tufekčić (februar, 2006. – juli, 2006.)

Sedmi rektor Univerziteta u Tuzli:
Prof. dr. Džemo Tufekčić (juli, 2006. juli, 2010.)