|kalendar

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu


Tel: 00 387 (0) 35 300 526
Tel/Fax: 00 387 (0) 35 300 528
e-mail: international@untz.ba

 
 
 

Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada


Alma Tanović, prof. engleskog jezika i književnosti
Tel: 00 387 (0) 35 300 528
Tel/Fax: 00 387 (0) 35 300 528
e-mail: nir@untz.ba

 
 
 

Ured za nastavu i studentska pitanja


Mirela Biberović, dipl.def.-surdoaudiolog
Tel/Fax: 00 387 (0) 35 300 531
Fax: 00 387 (0) 35 300 547
e-mail: nastava@untz.ba