Prorektor za naučno-istraživački rad
dr.sc. Naser Prljača, redovni profesor

Tel: + 387 (0) 35 30 05 25
Fax: + 387 (0) 35 30 05 24

e-mail:naser.prljaca@untz.ba
http://staff.untz.ba/~naser.prljaca/

 


Viši stručni saradnik

Alma Tanović, prof. engleskog jezika i književnosti
Tel: +387 (0)35 30 05 28
Fax: +387 (0)35 30 05 28

e-mail: nir@untz.ba