|kalendar

JU UNIVERZITET U TUZLI
Univerzitetska biblioteka

E-mail: unib@untz.ba


Edna Klimentić
- područje društvenih i humanističkih nauka -
- Kontakt osoba za COBISS
Tel. 00 387 (0)35 306 337
E-mail: edna.klimentic@untz.ba


Samka Ašćerić-Bektić
- primijenjene nauke, medicina i prirodne nauke -
Tel. 00 387 (0)35 320 604
E-mail: samka.bektic@untz.ba

   


Mirela Rehić

- tehničke nauke -
Tel. 00 387 (0)35 320 758
E-mail: mirela.rehic@untz.ba


Senad Čeliković
- društvene nauke -
E-mail: senad.celikovic@untz.ba


Eldin Omerović
Tel. 00 387 (0)35 320 873
E-mail: eldin.omerovic@untz.ba