|kalendar

 

Počelo je 1958. godine, kada je na zahtjev bosanskohercegovačkih rudnika osnovana Viša rudarsko - tehnička škola. U prvu generaciju je upisano 158 studenata. 1959. godine osnovan je Tehnološki fakultet kao prvi dislocirani fakultet sarajevskog univerziteta. Na ovom fakultetu je odbranjena i prva doktorska disertacija već 1962. godine. Viša rudarska škola prerasta u Rudarski fakultet 1960. godine. Iste godine započnje sa radom i Viša pedagoška škola koja u prvoj generaciji upisuje 71 redovnog i 236 vanrednih studenata.Značajan datum svakako je osnivanje medicinskog fakulteta 1976. godine. To je bila raskrsnica sa koje se ušlo u područje multidisciplinarnosti odmičući se postepeno od pretezno tehničke profilacije. Osnivanje Univerziteta je postalo nužnost i logičan slijed događaja, ne samo da bi se nastavio razvoj visokog obrazovanja nego i da bi se osigurao daljnji kulturni i društveni preobrazaj jednog od najmnogoljudnijih regiona Bosne i Hercegovine.

 

Univerzitet u Tuzli je osnovan 1976. godine. Osnivanju je prethodilo konstituiranje Zajednice visokoškolskih i naučnoistrazivačkih institucija u regionu Sjeveroistočne Bosne 1972. godine i Konzorcija za razvoj višeg i visokog obrazovanja i naučnoistrazivačkog rada u Tuzli. Odlukom Skupštine općine Tuzla od 15. aprila 1975. godine imenovanje Inicijativni odbor za osnivanje Univerziteta sa 104 člana i predsjednikom akademikom Ismetom Mujezinovićem. Sporazum o udruzivanju u Univerzitet je potpisan 18. novembra 1976. godine u Sarajevu a svečanost početka rada je odrzana 18. decembra u Tuzli.

Kasnija zbivanja; osnivanje Defektološkog i prerastanje Pedagoške akademije u Filozofski fakultet 1993. godine, početak studija engleskog i njemačkog jezika, studija zurnalistike, psihologije i pedagogije, kao i osnivanje Akademije za scensku umjetnost, Farmaceutskog i Pravnog fakulteta uvodi ovaj univerzitet u novu fazu razvoja, koja bi trebala rezultirati formiranjem kritične mase humanističke inteligencije u tuzlanskoj regiji, bez koje je nezamislivo uključivanje u savremene globalne tokove.

Proces priključivanja Bosne i Hercegovine u međunarodnu zajednicu, predpostavlja prihvatanje potpuno novih i drugačijih standarda u svim oblastima. Za Univerzitet u Tuzli to je značilo višestruke reforme organizacije i menadzmenta i inoviranje obrazovnih i naučno - istrazivačkih metoda i sadrzaja. Fokus je na uključivanju u međunarodnu univerzitetsku zajednicu, preko različitih naučnoistrazivačkih projekata i programa.

Pokretanje ljetnog univerziteta, koji već ima desetogodišnju tradiciju, je jedan od takvih projekata. Studenti imaju priliku u Tuzli slušati predavanja brojnih gostujućih profesora iz SAD - a, Austrije, Italije, Njemačke i drugih zemalja. Univerzitet u Tuzli predstavlja prvi BiH Univerzitet koji primjenjuje kreditni sistem obrazovanja. Usaglašavanje nastavnih planova i programa u procesu obrazovanja sa Bolonjskim procesom te alokacija ECTS kredita nastavnim predmetima predstavljaju samo neke od aktivnosti koje su realizovane tokom dosadašnje reforme univerziteta. Profesori iz Tuzle gostuju na mnogim evropskim i američkim univerzitetima, objavljuju radove u internacionainim naučnim časopisima i učestvuju na prestiznim medunarodnim simpozijumima. Univerzitet stipendira studente, koji su u prethodnoj godini studija ostvarili odličan uspjeh i stimuliše ih da po okončanju studija započnu akademsku karijeru. Za asistente snosi troškove postdiplomskog studija isticanja magistratura i doktorata. Na svim fakultetima su organizovani i postdiplomski studiji. Sve što je do sada postignuto, priblizilo nas je modelu dobro organiziranog evropskog univerziteta koji je sposoban da se, zbog kvalitete, odrzi pri svakoj transformaciji visokog obrazovanja u Bosni I Hercegovini. Univerzitet u Tuzli danas je institucija bez koje bi bilo nemoguće zamisliti ne samo grad Tuzlu već i cijeli region. Univerzitet u Tuzli u okviru 44 studijska profila organizuje i izvodi nastavno-naučni proces na 13 fakulteta: Akademija dramskih umjetnosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Farmaceutski fakultet, Filozofski fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Rudarsko-Geološko-Građevinski i Tehnološki fakultet.

 

Na univerzitetu u Tuzli nastavu trenutno pohađa 16.771 studenata na dodiplomskom studiju, i 1.500 na postdiplomskom studiju. Do sada je na Univerzitetu u Tuzli diplomiralo preko 25.000 studenata, magistriralo oko 2000 studenata a doktorsku disertaciju odbranilo preko 300 doktoranata. U nastavno - naučnom procesu na fakultetima učestvuju blizu 500 nastavnika i saradnika zaposlenih na Univerzitetu i vanjskih saradnika. Pored ovoga, na Univerzitetu je zaposleno preko 200 radnika koji obavljaju stručne, administrativno - tehničke i pomoćne poslove.

Cilj Univerziteta u Tuzli je da se uključi u široki evropski akademski prostor. Naša misija je transfer najsavremenijih znanja i vještina budućim i sadašnjim stručnjacima koji će upravljati društvenim promjenama u tuzlanskoj regiji u prvoj polovici 21. vijeka.