|kalendar
Rektor
Prof. dr. Enver Halilović
Redovan profesor na Filozofskom fakultetu
Tel: + 387 (0) 35 300 500
Fax: + 387 (0) 35 300 547

 
Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Prof. dr. Rejhana Dervišević
Vanredan profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu
Tel: + 387 (0) 35 300 504
Fax: + 387 (0) 35 300 531

 
Prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Prof. dr. Mensura Aščerić
Vanredan profesor na Medicinskom fakultetu
Tel: + 387 (0) 35 300 506
Fax: + 387 (0) 35 300 528

 
Prorektor za naučno-istraživački rad
Prof.dr. Naser Prljača
Redovan profesor na Fakultetu elektrotehnike

Tel: + 387 (0) 35 300 525
Fax: + 387 (0) 35 300 524
http://staff.untz.ba/~naser.prljaca/


 
Prorektor za finansiranje i razvoj Univerziteta
Prof. dr. Snježana Marić
Vanredan profesor na Prirodno matematičkom fakultetu
Tel: + 387 (0) 35 300 505
Fax: + 387 (0) 35 300 547

 
Generalni sekretar
Jasmina Berbić, dipl. pravnik
Tel: + 387 (0) 35 300 502
Fax: + 387 (0) 35 300 547