|kalendar
 
POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11. 2000. god.
 
 
Članovi Senata
 
 
Sjednice Senata