|kalendar

                                                      
 

 

O D L U K A o utvrđivanju Okvirnog rasporeda/kalendara održavanja redovnih sjednica Senata
Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2011/2012. godini

Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.09.2011. godine

 

12. redovna Sjednica Senata, održana 08.09.2010. godine

11. redovna Sjednica Senata, održana 15.07.2010. godine

10. redovna Sjednica Senata, održana 6.,7. i 8. 07.2010. godine

9. redovna Sjednica Senata, održana 23.06.2010. godine

8. redovna Sjednica Senata, održana 09.06.2010. godine

7. redovna Sjednica Senata, održana 26.05. i 01.06.2010. godine

6. redovna Sjednica Senata, održana 21.04. i 27.04.2010. godine

5. redovna Sjednica Senata, održana 17.03.2010. godine

4. redovna Sjednica Senata, održana 23.02. i 03.03.2010. godine

5. vanredna Sjednica Senata, održana 19.02.2010. godine

3. redovna Sjednica Senata, održana 17.02.2010. godine

4. vanredna Sjednica Senata, održana 01.02.2010. godine

3. vanredna Sjednica Senata, održana 27.01.2010. godine

2. redovna Sjednica Senata, održana 20.01.2010. godine

2. vanredna Sjednica Senata, održana 18.01.2010. godine

1. vanredna Sjednica Senata, održana 11.01.2010. godine

1. Sjednica Senata, održana  23,24,29.12.2009. i 06,11.01.2010.godine

 

 

Arhiva :

Sjednice Senata (21, 28.01.2009.-29.12.2009.)

Sjednice Senata (22.01.2008.-29.12.2008.)

Sjednice Senata (24.01.2007.-12.09.2007.)

Sjednice Senata (07.02.2006.-10.01.2007.)

Sjednice Senata (12.01.2005.-21.12.2005.)

Sjednice Senata (14.01.2004.-15.12.2004.)

Sjednice Senata (17.12.2002.-24.12.2003.)

Sjednice Senata (06.02.2002.-20.11.2002.)