UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 12.10.2010. godine

 

SRCe programi stipendiranja za ak. 2011/12. god.

Poštovani,

Koristim priliku da Vam se obratim sa obavještenjem da je Studentski informativni centar SRCe započeo sa programima stipendiranja za 2011/2012 akademsku godinu.

Radi se o stipendijama za dodiplomski, master, PhD, kao i istraživanjima u svrhu izrade doktorata na matičnom sveučilištu.

Programi koji su trenutno na raspolaganju su Under graduate exchange program – UEP. To je program jednogodišnje razmjene studenata sa Sjedinjenim Američkim Državama i odnosi se na studente koji su trenutno na grugoj godini stdija.

Cambridge University & Cambridge Overseas trust – jednogodišnji master studij na Cambridge Univerzitetu.

U prilogu se nalaze oglasi za navedene programe sa potrebnim informacijama za studente.URED ZA NIR