UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel: (035) 300-525
Fax: (035) 300-524
e-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 16.05.2011. godine

 

Programi stipendiranja Vlade Japana

 

Vlada Japana je odlučila i ove godine da studentima u Bosni i Hercegovini ponudi četiri različita programa stipendiranja imajući u vidu koliko je važan proces obrazovanja i prenos znanja na mlađe generacije u svim zemljama.
Za sve dodatne informacije o stipendijama molimo da posjetite web stranicu Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini
(www.bosnia.emb-iapan.go.ip) na kojoj se nalaze detaljniji podaci kao i obrasci za apliciranje.

Rok za predaju aplikacija: najkasnije do 6. juna/lipnja 2011. godine i moraju biti poslane direktno Ambasadi Japana u BiH na adresu:

Ambasada Japana u BiH
Bistrik 9
71000 Sarajevo

Vlada Japana nudi sljedeće programe stipendiranja

1. Istrazivačka studija

 • Svi studenti koji žele studirati na japanskim univerzitetima kao studenti istraživači
 • Rođeni 2. aprila 1977. godine, ili kasnije
 • Završene dodiplomske studije do marta 2012. godine
 • Trajanje stipendije: 1.5 do 2 godine

2. Učenici/studenti - nediplomirani

 • Društvene ili prirodne nauke
 • Rođeni između 2. aprila 1990. i 1. aprila 1995. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2012. godine
 • Trajanje stipendije: oko 5 godina

3. Studenti tehnoloških fakulteta

 • Specijalnost - oblast tehničkih predmeta
 • Rođeni između 2. aprila 1990. i 1. aprila 1995. Godine
 • Završeno redovno jedanaestogodišnje školovanje do marta 2012. godine
 • Trajanje stipendije: oko 4 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

4. Studenti fakulteta za stručno usavršavanje

 • Specijalnost - tehnologija, lična skrb i ishrana, edukacija i socijalni rad poslovanje, kultura i opšta edukacija, te druga polja
 • Rođeni izmedu 2. aprila 1990. i 1. aprila 1995. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2012. Godine
 • Trajanje stipendije: oko 3 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)


Ured za naučno-istraživački rad