Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 08.09.2011. god.


 

O B A V J E Š T E NJ E
ZA STUDENTE U STATUSU IMATRIKULANTA

 

 

U skladu sa članom 191. stav (3) Statuta Univerziteta u Tuzli, status imatrikulacije podrazumjeva vođenja

studenta u evidenciji, bez obaveze obnavljanja završne godine studija i može trajati najduže do isteka

akademske godine u kojoj ga sustiže generacija studenata upisanih po izmjenjenom nastavnom planu i

programu. Prema stavu (4), student koji ne diplomira do roka utvrđenog u stavu (3) pomenutog člana,

a najkasnije do 30.09.2012. godine, obnavlja upis završne godine studija, uz obavezu izvršavanja

preostalih obaveza po važećem nastavnom planu i programu. 

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA