UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelni projekti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tel: 035 300 528
Tuzla, 01.04.2011. godine

 

 

Program stipendiranja - Univerzitet Collegium Civitas iz Varšave

 

Ambasada Bosne i Hercegovine u Poljskoj, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, dostavila nam je pismo rektorata Univerziteta Collegium Civitas iz Varšave, u kojem se izražava želja za saradnju sa univerzitetima u našoj zemlji.

Univerzitet Collegium Civitas nudi programe studiranja u oblasti međunarodnih odnosa, sociologije, političkih nauka i novinarstva.
Više informacija o univerzitetu može se naći na web stranici www.collegium.edu.pl ili kontaktirajući e-mail: paulina.codogni@collegium.edu.pl.


 

Ured za međunarodnu saradnju