UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Jahić dr Maida, javno braniti magistarski rad pod naslovom:


'' Epidemiološke i kliničke karakteristike juvenilnog idiopatskog artritisa na
području Tuzlanskog kantona ''


dana 15.03.2012. godine u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla, s početkom u 15,00 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sc. Fahrija Skokić, vanredni profesor za nastavni predmet
  “Pedijatrija”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 2. Dr. sc. Belkisa Čolić-Hadžić, docent za nastavni predmet
  “Pedijatrija”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 3. Dr. sc. Selmira Brkić, vanredni profesor za nastavni predmet “Patološka fiziologija”,
  Medicinski fakultet Univerziteta u u Tuzli.

Pristup ovoj odbrani je slobodan.


Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.