UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će ANTO DIVKOVIĆ, dipl. krim., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:

“ Izvršenje kazne maloljetničkog zatvora u Federaciji Bosne i Hercegovine”,

dana 16. 06. 2012. godine u 11,oo sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Tadija Bubalović, vanredni profesor - predsjednik,
  Uža naučna oblast "Krivično pravna"
  Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

 2. Dr sc. Hajrija Sijerčić-Čolić, redovni profesor - mentor i član,
  Nastavni predmeti „Krivično procesno pravo I“ i „Krivično procesno pravo II“
  Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

 3. Dr sc. Borislav Petrović, redovni profesor - član,
  Naučna oblast "Krivično pravo"
  Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijata fakulteta od 10,00 do 14,00 sati.