UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Jasmina Muminović-Huremović, profesor matematike javno braniti magistarski rad, pod naslovom

„RJEŠAVANJE DIFERENTNIH SHEMA PRIMJENOM WAVELET TRANSFORMACIJE“

u ČETVRTAK 26.04.2012. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta sa početkom u 14,00 sati;
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Mehmed Nurkanović, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast „Teorijska matematika“
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 2. Dr.sc. Enes Duvnjaković, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast „Teorijska matematika"
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 3. Dr.sc. Nermin Okičić, docent, član
  Uža naučna oblast " Teorijska matematika"
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Zehra Nurkanović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.