UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTO B J A V L J U J E

 

 

da će Muaz Karabegović, prof. tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom

„Kanonički odnos morfološkog i motoričkog prostora i njihov uticaj na plovnost i start u plivanju“,

dana 26.01.2012. godine u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14.00 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Osman Lačić, docent
  za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“
  Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli Univerziteta u Tuzli,
  predsjednik,

 2. Dr.sc. Halid Redžić, docent
  za užu naučnu oblast «Bazične i primijenjene kineziološke discipline»
  Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, mentor i član

 3. Dr.sc. Nađija Avdibašić-Vukadinović, vanredni profesor
  za užu naučnu oblast « Bazične i primijenjene kineziološke discipline“
  Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Džemal Huremović, docent, uža naučna oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnoj odbrani je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati.