UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


 

O B J A V L J U J E

 

da će DALIBORKA DIVKOVIĆ, profesor hemije javno braniti magistarski rad, pod naslovom

„ ODREĐIVANJE SPECIJACIJE I BIODOSTUPNOSTI JEDINJENJA BAKRA U JEZERU MODRAC
PRIMJENOM GEOHEMIJSKIH MODELA "

u SRIJEDU 06.06.2012. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u Sali broj: 211 sa početkom u 11,00 sati;
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Aida Crnkić, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast "Opšta i neorganska hemija"
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 2. Dr.sc. Nusreta Đonlagić, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast "Fizikalna hemija“
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 3. Dr.sc. Mirsada Rizvanović, redovni profesor, član
  Uža naučna oblast " Primjenjena fizikalna hemija"
  Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Amira Cipurković, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.