UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

Božo Stijepić, dipl. socijalni radnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:

Socijalni uzroci pojave maloljetničke delinkvencije na području Tuzlanskog kanntona u periodu od 2004. do 2009. godine

Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 18.05.2012. godine u 14:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Behija Čišić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  2. dr. sc. Nijaz Karić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  3. dr. sc. Hariz Šarić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Posebna područja socijalnog rada“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Ranko Kovačević, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.