UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. M. Hevaija Uskufija, br. 7O B J A V L J U J E

 

 

da će Edin Djedović, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:

«Suverenitet političkog naroda ili etno – kulturnih zajednica
s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu»
,

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Izudin Hasanović, vanredni profesor - predsjednik
  Uža naučna oblast «Državno pravna»
  Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

 2. Dr sc. Kasim Trnka, redovni profesor – emeritus – mentor i član
  Nastavni predmet «Ustavno pravo»
  Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću

 3. Dr sc. Zlatan Delić, docent – član
  Uža naučna oblast «Sociologija»
  Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 31. 01. 2012. godine, u 12,oo sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta, radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.
Pristup javnosti je slobodan.