UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Asmir Softić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom

„Usporedba i ocjena metoda proračuna betonske obloge tunela kružnog presjeka“,

dana, 02.06.2012. godine u 14,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Ibrahim Čačković, vanredni profesor za užu naučnu oblast 'Građevinarstvo',
    RGGF Univerziteta u Tuzli,

  2. Dr.sc. Ahmet Imamović, vanredni profesor za užu naučnu oblast 'Građevinarstvo',
    RGGF Univerziteta u Tuzli,

  3. Dr.sc. Zlatko Maglajlić, redovni profesor za užu naučnu oblast 'Mehanika i teorija konstrukcija,
    Građevinski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.