UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Azra Zaimović, dipl.ing.tehnologije javno braniti magistarski rad pod naslovom:

«Istraživanje mogućnosti recikliranja miješanog plastičnog
otpada termičkim procesima»

dana 21.04.2012. godine u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Sabit Begić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Zaštita okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli;

 2. Dr.sc. Zoran Iličković, docent
  uža naučna oblast “Hemijska tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli;

 3. Dr.sc. Franc Andrejaš, docent
  uža naučna oblast “Zaštita okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

Za zamjenika jednog člana Komisije imenuje se dr.sc. Vahida Selimbašić, vanr.prof., uža naučna oblast „Zaštita okoline“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pregledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.