UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Jahić dr Rahima, javno braniti magistarski rad pod naslovom:

'' Prediktori terapijskog odgovora u oboljelih od influenzae A (H1N1) 2009 ''

dana 30.04.20012. godine u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla, s početkom u 11,00 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. profesor emeritus Savo Šibalić, redovni profesor za nastavni predmet
  “Infektivne bolesti”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 2. dr. sc. Sead Ahmetagić, vanredni profesor za nastavni predmet
  “Infektivne bolesti”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 3. dr. sc. Fatima Numanović, vanredni profesor za nastavne predmete
  “Mikrobiologija i imunologija I”
  “Mikrobiologija i umunologij II”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup ovoj odbrani je slobodan.


Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.