UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Bahrija Kurtalić,profesor bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:

Jezička etimologija fitonima Rahića i okoline

Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 18.06.2012. godine u 13:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  2. dr. sc. Sead Nazibegović, docent izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  3. dr. sc. Marica Petrović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije: se dr. sc. Izet Beširević, docent izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.