UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Nino Džambić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:

„Procedura iznalaženja optimalnog rješenja zaštite i sanacije kosine u stijeni“,

dana 16.03.2012.godine, u 15,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Nedim Suljić, docent, uža naučna oblast 'Građevinarstvo', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,

  2. Dr.sc. Adnan Ibrahimović, docent, uža naučna oblast 'Mehanika sa geomehanikom i geotehnika', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,

  3. Dr.sc. Kenan Mandžić, docent, uža naučna oblast 'Mehanika sa geomehanikom i geotehnika', Rudarsko-geološko_građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.