UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Amra Abadžić dipl. ecc. javno će braniti magistarski rad pod naslovom

„ Menadžment monitoringa i evaluacije strategije lokalnog razvoja",

dana 27.01.2012.godine u 09,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Adil Kurtić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  2. Dr. sc. Bahrija Umihanić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment“ („Menadžment i upravljanje“), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  3. Dr. sc. Adisa Delić, docent za užu naučnu oblast Menadžment“ („Menadžment i upravljanje“), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.