UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Dino Bojadžija, profesor matematike javno će braniti magistarski rad, pod naslovom

„ Fuzzy topologije, fuzzy prostori i primjene "

u četvrtak 12.04.2012. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u Sali broj: 203 sa početkom u 12,00 sati;
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Mevludin Glavić, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast "Primjenjena matematika"
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 2. Dr.sc. Fehim Dedagić, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast „Teorijska matematika "
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 3. Dr.sc. Nedžad Dukić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast " Primjenjena matematika "
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Enes Duvnjaković, vanredni profesor, uža naučna oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.