UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Hurija Imamović, profesor bosanskog jezika i književnosti javno će braniti magistarski rad pod nazivom:

„Modalni i fazni glagoli i njihove dopune u bosanskom jeziku“

Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 18.06.2012. godine u 11:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Marijana Nikolić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,

  2. dr. sc. Refik Bulić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,

  3. dr. sc. Izet Beširović, docent izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije: se dr. sc. Sead Nazibegović, docent izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.