UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Edin Alić, dipl.inž.geologije, javno braniti magistarski rad pod naslovom:

„Vodna tijela podzemnih voda u slivu rijeke Drine“

dana 18.05.2012. godine u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Dinka Pašić- Škripić, vanredni profesor za užu naučnu oblast 'Hidrogeologija i hidrotehnika' RGGF Univerziteta u Tuzli.

  2. Dr.sc. Izet Žigić, redovni profesor za užu naučnu oblast 'Hidrogeologija i hidrotehnika'', RGGF Univerziteta u Tuzli,

  3. Dr.sc. Amir Mešković, redovni profesor za užu naučnu oblast 'Hidrogeologija i hidrotehnika'', RGGF Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.