UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će ESMIR MEHANOVIĆ, dipl.inž.maš. javno braniti magistarski rad, pod naslovom:


"TOPOLOŠKA OPTIMIZACIJA PROIZVODA"

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Alan Topčić, docent
  uža naučna oblast “Proizvodni sistemi“
  Mašinski fakultet Univerzitata u Tuzli;

 2. Dr.sc. Džemo Tufekčić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Proizvodni sistemi“
  Mašinski fakultet Univerzitata u Tuzli;

 3. Dr.sc. Salko Ćosić, docent
  uža naučna oblast “Konstruisanje računarom“
  Mašinski fakultet Univerzitata u Tuzli

Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 03.02.2012. godine u 10,oo sati na Mašinskom fakultetu.

Za zamjenika jednog člana Komisije imenuje se dr.sc. Emir Šarić, docent za užu naučnu oblast „Proizvodne tehnologije“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.