UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Majazudin Vehabović, dipl. ecc. javno braniti magistarski rad pod naslovom

 

„Evaluacija strateških performansi u funkciji unapređenja poslovanja komunalnih preduzeća”

 

dana 26.04.2012.godine u 10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Sejfudin Zahirović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Teorija odlučivanja“ (Kvantitativna ekonomija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  2. Dr. sc. Adil Kurtić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  3. Dr. sc. Bahrija Umihanić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment“ (Menadžment i upravljanje), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.