UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Sanja Hajdukov, dipl. ing. rud. javno će braniti magistarski rad pod naslovom

„Uticaj univerzitetskih Business Start-up Centara na razvoj poduzetništva zemalja Zapadnog Balkana“,

dana 29.03.2012.godine u 9,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Zijad Džafić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija i politika), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  2. Dr. sc. Bahrija Umihanić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Menadžment“ (Menadžment i upravljanje), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  3. Dr. sc. Adisa Delić, docent, za užu naučnu oblast „Menadžment“ (Menadžment i upravljanje),
    Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakultetu svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.