UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji









UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
T U Z L A





 

O B J A V L J U J E

 


Amer Ćaro, dipl. pedagog-psiholog javno će braniti magistarski rad pod nazivom:

Učenička percepcija nastavnika u srednjoj školi

Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 15.05.2012. godine u 13:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Mujo Slatina, redovni profesor izabran za nastavne predmete: «Sociologija odgoja» i «Andragogija» na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
  2. dr. sc. Adnan Tufekčić, docent izabran za užu naučnu oblast „Teorijske naučne pedagoške discipline“  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  3. dr. sc. Ruža Tomić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Rezervni član Komisije: dr. sc. Muhamed Omerović, docent izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.