UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Amra Mujkić, dipl. ecc. javno braniti magistarski rad pod naslovom

„Restrukturiranje neperformansnih kreditnih plasmana u funkciji reduciranja kreditnih rizika banke“

dana 23.05.2012. .godine u 10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Izudin Kešetović, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Finansije“ (Finansijska politika) Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  2. Dr. sc. Emira Kozarević, docent za užu naučnu oblast „Finansije“ (Finansije i finansijska politika), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzla

  3. Dr. sc. Sead Omerhodžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Finansije“, (Finansije i finansijska politika) Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.