UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Zvorničanin dr Jasmin , javno će braniti magistarski rad pod naslovom:

'' Učestalost i karakteristike astigmatizma rožnice u pacijenata predviđenih za operaciju katarakte ''

dana 27.04.2012 . godine u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla, s početkom u 11, 00 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sc. Admedina Savković, redovni profesor za nastavni predmet
  “Anatomija”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 2. Dr. sc. Vahid Jusufović, docent za nastavni predmet
  “Oftalmologija”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 3. Dr. sc. Suad Kunosić, docent za užu naučnu oblast
  "Opšta i eksperimentalna fizika”
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup ovoj odbrani je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.