UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka 2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Senad Žunić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:

„Nove tehnologije u magnetskom levitacijskom prevozu“,

dana 28. 02. 2012. godine u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Izudin Kapetanović, redovni profesor, - predsjednik,
  Nastavni predmeti “Osnovi elektrotehnike“ i „Elektrotermija“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 2. Dr sc. Nerdina Mehinović, docent,- mentor i član,
  Uža naučna oblast „Sistemi konverzije energije“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 3. Dr sc. Vlado Madžarević, redovni profesor, - član,
  Uža naučna oblast "Sistemi konverzije energije"
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijata fakulteta od 10,00 do 14,00 sati.