UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Ljiljana Tadić, profesor bosanskog jezika i književnosti, javno braniti magistarski rad pod nazivom:

„Kulturalno pamćenje u prozi Ivana Lovrenovića (Putovanje Ivana Frane Jukića,
Liber memorabilium i Sedam dana po Bosni)“

Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 02.02.2012. godine u 11:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Nedžad Ibrahimović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,

  2. dr. sc. Alma Denić-Grabić docent izabrana za užu naučnu oblast „Književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,

  3. dr. sc. Anisa Avdagić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Azra Verlašević, docent za užu naučnu oblast "Književnost" na Filozofskom fakultetu Univerziteta.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.