UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Nermin Mulaosmanović, dipl. pedagog-psiholog, javno braniti magistarski rad pod nazivom:

„Lokus kontrole, atribucije i motiv postignuća kod adolescenata“

Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 28.01.2012 godine u 11:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Miroslav Gavrić, docent
  izabran za užu naučnu oblast „Socijalna psihologija“
  na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu,

 2. dr. sc. Tamara Efendić-Spahić, docent
  izabrana za užu naučnu oblast „Teorijske naučne psihološke discipline“
  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,

 3. dr. sc. Adnan Tufekčić, docent
  izabran za užu naučnu oblast „Teorijske naučne pedagoške discipline“
  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Anela Hasanagić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“ na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.