UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FARMACEUTSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Nadia Hot, profesor biologije javno braniti magistarski rad, pod naslovom:

„PROCJENA NUTRITIVNIH RIZIKA I RIZIKA UPOTREBE DODATAKA PREHRANI KOD STUDENTSKE POPULACIJE UNIVERZITETA U TUZLI"

u PETAK 03.02.2012. godine u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta sa početkom u 14,00 sati;
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Zlata Mujagić, vanredni profesor, predsjednik
  Za užu naučnu oblast „Biohemija“
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 2. Dr.sc. Midhat Jašić, vanredni profesor, mentor i član
  Za užu naučnu oblast „Prehrambena tehnologija"
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

 3. Dr.sc. Azijada Beganlić, docent, član
  Za nastavni predmet " Porodična medicina"
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Zahida Ademović, docent, uža naučna oblast „Organska hemija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.