UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Alen Zukić, dipl.inž.građevinarstva javno će braniti magistarski rad pod naslovom:

„Uticaj održavanja putne infrastrukture na vijek trajanja saobraćajnice“

dana 02.06.2012.godine, u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Ibrahim Čačković, vanredni profesor za užu naučnu oblast 'Građevinarstvo'
    RGGF Univerziteta u Tuzli,

  2. Dr.sc. Ismet Gušić, docent za užu naučnu oblast 'Građevinarstvo',
    RGGF Univerziteta u Tuzli,

  3. Dr.sc. Nedim Suljić, docent za užu naučnu oblast 'Građevinarstvo',
    RGGF Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.