UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET
 

O B J A V L J U J E

 

da će Ismail Šenderović, dipl.inž.maš. javno braniti magistarski rad, pod naslovom:

"Redizajn inserta turbopunjača"

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Emir Šarić, docent
  uža naučna oblast “Proizvodne tehnologije“
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 2. Dr.sc. Salko Ćosić, docent
  uža naučna oblast “Konstruisanje računarom“
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 3. Dr.sc. Muhamed Mehmedović, docent
  uža naučna oblast “Proizvodne tehnologije“
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.


Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 07.06.2012. godine u 13,oo sati u prostorijama Mašinskog fakulteta.

Za zamjenika jednog člana Komisije imenuje se dr.sc. Samir Butković, docent za užu naučnu oblast „Proizvodne tehnologije“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.