UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Mujić Ibralić dr Alma, javno braniti magistarski rad pod naslovom:


'' Faktori rizika za nastanak neuroloških poremećaja u novorođenčadi ''


dana 05.04.2012. godine u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, s početkom u 10,00 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sc. Fahrija Skokić, vanredni profesor za nastavni predmet
  “Pedijatrija”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 2. Dr. sc. Selmira Brkić, vanredni profesor za nastavni predmet
  “Patološka fiziologija”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 3. Dr. sc. Sabina Nuhbegović, redovni profesor za nastavni predmet
  “Fiziologija”,
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.


Pristup ovoj odbrani je slobodan.


Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.