UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Alma Avdić, profesor pedagogije, javno braniti magistarski rad, pod naslovom:

„Manifestovanje delinkventnog ponašanja učenika osnovne škole“,

Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 15.06.2012. godine u 10:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Ruža Tomić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  2. dr. sc. Muhamed Omerović, docent izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  3. dr. sc. Nijaz Karić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije: se dr. sc. Adnan Tufekčić, docent izabran za užu naučnu oblast „Teorijske naučne pedagoške discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.