UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka 2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Rešad Hajdarević, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:

“Adaptivno podfrekventno rasterećenje elektroenergetskog sistema“,

dana 04. 06. 2012. godine u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Amir Nuhanović, vanredni profesor, - predsjednik,
  Uža naučna oblast „Modelovanje i simulacija sistema“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 2. Dr sc. Mirza Kušljugić, redovni profesor, - mentor i član,
  Uža naučna oblast „Elektroenergetske mreže i sistemi“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 3. Dr sc. Jakub Osmić, docent, - član,
  Uža naučna oblast „Automatika“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijata fakulteta od 10,00 do 14,00 sati.